Make your own free website on Tripod.com
Mevrouw Claire verklaart...


De magische KRACHT van...


De kaarten drukken kosmische krachten uit. Ze geven, op die wijze, symbolische
afbeeldingen van situaties in ons leven. We kunnen rekening houden met hun boodschap,
nl. om goede keuzes te maken of wanneer er problemen zijn, inzicht te verkrijgen
en er het beste van te maken zowel in het heden als naar de toekomst toe.

Minder bekend,of zelfs onbekend is de magische kracht die van bepaalde speelkaarten
uitgaat. Kaarten kunnen ons op die manier hun energie kunnen geven in tijden van
moeilijkheden of onzekerheden. Deze kaarten fungeren als een soort van talisman of
geluksbrenger. En dit op elk levensvlak.

Zoals altijd moet men echter zeer voorzichtig zijn als men het pad van de "Magie" betreedt.
Er zijn namelijk zeer krachtige kaarten, en er zijn er minder krachtige, er zijn kaarten
die evenwicht en harmonie brengen, er zijn zelfs kaarten die negatieve situaties
creren en mensen kunnen benadelen. Behandel een boek kaarten daarvoor steeds
met respect. Laat ze niet ergens rondslingeren. Leg ze op een voor U bijzondere plaats
en sluit uw kaarten het liefst van al af met een positieve afbeelding.


Enkele voorbeelden van kaarten met hun MAGISCHE BENAMING

GELUK


Heer van het GELUK Een zeer krachtige en positieve kaart... Ideaal om altijd bij zich te dragen,als geluksbrenger. Geeft heldere gedachten. Versterkt relaties. Geeft kracht om materiele en relationele problemen aan te pakken

REALISATIE


Heer van de REALISATIE Belangrijke projecten worden positief benvloed en dit op materieel vlak. Leg ze daarom op uw werktafel.


STABILITEITHeer van de STABILITEIT
Steek deze kaart tussen uw documenten.Geeft bescherming en positieve invloed ivm uw activiteit of werk.Geeft kracht op momenten van psychische vermoeidheid.

WIJSHEIDHeer van de WIJSHEID
DE kaart voor hen die belangrijke en wijze beslissingen moeten nemen. Verberg ze in uw tas of kledingstuk.


GROTE KRACHTHeer van de GROTE KRACHT
Vooral aan te raden voor hen die werken met magie of voorspellingstechnieken..Geeft zuiver inzicht en concentra tievermogen.Beschermt hen tegen negatieve krachten.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden... Misschien kan u er voor uzelf eens eentje uit-
proberen. Het zijn in elk geval zeer positieve kaarten die geen enkel nadeel
kunnen berokkenen. Wees u wel bewust van de energetische inhoud van de kaart
en laat haar magische werking samengaan met uw eigen
positieve intenties !


Graag hierover meer inlichtingen ? U kan Mevr.Claire steeds bellen via
de paranormica-lijn (box nr. 1-9-0-4)
0903/46.480(1,12 /per minuut).
Op de Paranormicabeurs ontvangt U, indien gewenst,
een persoonlijke Krachtkaart GRATIS na een TAROTKAARTLEGGING
aan de stand van Mevr. Claire