Make your own free website on Tripod.com

'T STAAT IN DE STERREN GESCHREVEN ...
Carlos DE TROYER


Niets is toeval(lig) in het leven... Aldus de woorden van de alombekende Vlaamse astroloog
Carlos DE TROYER
Aan de hand van de planetenconstellatie op het tijdstip van Mevrouw Claire's geboorte, weet Carlos DE TROYER aan te tonen dat Claire's Gave kosmisch bepaald is !...


Claire Thomissen werd geboren te Mol op donderdag 13 november 1943 om 4.55 u. Haar zon staat daardoor in het teken Schorpioen met als ascendant Weegschaal. Van Schorpioenen is geweten dat zij behoren tot de meest occulte tekens van de dierenriem. De ascendant Weegschaal bezorgt Mevrouw Claire het charisma en de vaardigheid om de zaken naar juiste waarde in te schatten. Kortom, de juiste dosis diplomatie om te wikken en te wegen, om te onderhandelen en om niets aan het 'toeval' over te laten !

Claire's zon staat conjunct aan de planeet Mercurius in haar tweede huis, wat haar een zeker gevoel voor 'savoir vivre'geeft in het leven. Bovendien wijst Mercurius in het tweede huis op een beroep van schrijven en communicatie. De aspecten met Jupiter in het tiende huis versterken dit nog. De conjuntie met de planeten Neptunus en Venus in haar twaalfde huis staat voor een versterkt gevoel voor het kunstzinnige en het artistiek beleven.

De planeten Mars en Saturnus conjunct in het 9e huis geven aan dat Claire steeds op een ernstige, gefundeerde manier zal opkomen voor haar idealen. Bovendien wijst de positie van de planeet Saturnus in het teken Tweelingen op een sterke drang naar veel feitenkennis.

De planeet Uranus bevindt zich bij Claire in het 8ste huis, wat verklaart dat Mevr. Claire steeds intuďtief met het occulte bezig zal zijn (een zeer goede stand voor kaartlegsters, trouwens). De conjunctie met de Maan versterkt dit niet alleen maar wijst ook op een zeer intense emotionele verbondenheid.

Mevr. Claire zal bijgevolg nooit haar verantwoordelijkheden uit de weg zal gaan en vanuit die positie met haar Gave ook anderen zal kunnen helpen ...

Carlos DE TROYER


0903/ 46.480 ( € 1,12 /per min.)

( druk de rechtstreekse box nr. 1-9-1-0 )

0906/ 46.48.000 ( € 0,80 /per min.)

( druk de rechtstreekse box nr. 1-9-1-0 )


carlos.de.troyer@paranormica.be