Make your own free website on Tripod.com
Mevrouw Claire verklaart...


Wat is...

F E N G - S H U I ?


Bij de Feng Shui gaat men er van uit dat de omgeving van de persoon van essentieel belang is op zijn welzijn . De eerste vormen van Feng Shui gaan terug tot ongeveer 6000 voor Christus. De leer heeft dus gedurende duizenden jaren tijd gehad om te groeien tot een omvangrijk stelsel van geschreven en ongeschreven regels en principes. De eerste toepassingen van de Feng Shui werden toegepast bij de selectie van een nederzetting

Daar waar er oorspronkelijk alleen rekening gehouden werd met de stand van de sterren, is men in de loop der eeuwen ook belang gaan hechten aan de numerologie en de krachten van Chi (ook wel Ch'i of Qi, een woord dat zich moeilijk laat vertalen maar wat in feite nog het best zou kunnen omschreven worden als een soort van "positieve levensenergie" ). Hierdoor is het zuiver kosmische en wetenschappelijke karakter van Feng Shui wel wat verloren gegaan.

Op dit moment is Feng Shui uitermate populair in het Westen. Daar waar er oorspronkelijk gebruik gemaakt werd van Feng Shui- adviseurs, heeft dit nu plaats moeten ruimen voor een grote hoeveelheid boeken. De nieuwe belangstelling voor Feng Shui, van voornamelijk particulieren in het Westen, heeft de nadruk iets verlegd. Waar oorspronkelijk berekeningen, combinaties en uitzonderingsregels werden toegepast, zijn nu juist de eenvoudige regels en gemakkelijke oplossingen uitermate populair. Deze vorm van Feng Shui wordt ook vaak aangeduid als de moderne, Westerse, of hedendaagse Feng Shui.
De adem van...

d e
D R A A K ?


Beeld u zich eens even in dat u zich in een kamer bent met gesloten ramen, en dat u de kamer stoffig en muf vindt. Een lang verblijf in dergelijke kamer zou kunnen uitmonden in een zieke gezondheid zijn de bewoners.

De Chinezen geloven dat er op aarde energiekrachten aanwezig zijn. Het bestaan van dergelijke krachten is trouwens wetenschappelijk bewezen. Zo heeft de ontdekking van  de die magnetische krachten op aarde  geresulteerd in de uitvinding van het kompas. De Chinezen geloven bovendien dat er een goede balans moet zijn tussen Yang (positief) en Yin (negatief) om een goed Chi of kosmische adem te verkrijgen.

Chi rondom ons stimuleert groei, gezondheid en vitaliteit. Feng Shui heeft alles te maken met de kunst om de kosmische adem te onderzoeken en te gebruiken voor perfecte gezondheid, harmonie, voorspoed en geluk voor de bewoners.

 

Twee zaken mag men hierbij niet uit het oog verliezen :

1.         Nadelige of slechte Chi stroomt in een rechte lijn. Dit kan gecorrigeerd worden met behulp van de Pakua of een Trigram met een reflectieve spiegel in het midden.

2.         Goede Chi stroomt niet in een rechte lijn, maar het is een voordeel om het de kans te geven om het in een muf gebouw vrij te laten circuleren. Rechte paden moeten op alle fronten vermeden worden, omdat anders goede Chi niet in zo'n situatie kan blijven om zich te verzamelen.


C H I


Essentieel onderdeel van Feng Shui is de aanwezigheid van en de stroming van Chi. Feng Shui gaat er vanuit dat de chi-energie die wordt opgenomen uit de omgeving, de stemming, emoties, lichamelijke energie en gezondheid beïnvloedt. Indirect kan die energie ook verantwoordelijk zijn voor financiële voor- of tegenspoed. Hoewel Chi-energie zich voornamelijk door deuren en ramen verplaatst, kan de energiestroom in mindere mate ook door muren en daken. Het doel van Feng Shui is om ervoor te zorgen dat een huis zo wordt ingericht dat de meeste tijd wordt doorgebracht op plaatsen met een positieve energiestroom. Daarbij is de indeling het belangrijkste wapen, maar het gewenste effect kan ook bereikt worden door positieve elementen toe te voegen en negatieve elementen te verplaatsen, weg te nemen of met positieve elementen te neutraliseren.


Yin en Yang


Bij het begrijpen en kwalificeren van Chi wordt gebruik gemaakt van Yin en Yang. Deze oude Chinese symbolen zijn ontegensprekelijk verbonden met de Feng Shui. Waar de termen Yin en Yang precies voor staan, is niet in één zin te vatten. Ze vormen, als het ware, mekaars tegenpolen : het actieve en het passieve, het mannelijke en het vrouwelijke, de zon en de maan, het positieve en het negatieve, donker en licht, koud en warm, enz... Het is een tweeling, waarbij iedere Yin steeds een beetje Yang bevat en iedere Yang altijd een beetje Yin. In principe is 100% Yin dus niet mogelijk, net zo min als 100% Yang trouwens.

 

                                                                  

             

                                          

Yin (vrouwelijk)

Yang (mannelijk)

Aarde, maan, donker, vrouwelijk, negatief, grijpend, ontvankelijk, winter, zacht, koud, zowel ruw als vlak.

Hemel, zon, licht, vurig, beweeglijk, vreemd, krachtig, mannelijk, actief, zomer.

 

Het vrouwelijke principe van yin is geassocieerd met de aarde, het Noorden en koude.

Oorspronkelijk betekent Yin "schaduwkant", de zijde van de berg die niet uitkijkt op de zon. Het betekent echter ook een donkere, koude kamer waarin ijs is opgeslagen in de zomer.

Yang is gerelateerd aan de hemel, het zuiden, de Keizer, de draak en alle oneven getallen zijn Yangnummers.Het belang van de Vijf Elementen
 

De kern van de Chinese wetenschappen van het heelal omhelst het begrijpen van het belang van de 'Vijf Elementen'. Deze elementen zijn : Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal en ze worden beschouwd als de bouwstenen van het leven. Volgens de klassieke Chinezen, zijn deze 'Vijf Elementen' interactief, ze vormen en stimuleren ons dagelijkse leven. Het is belangrijk om te begrijpen dat er een natuurlijke wet is die ons leidt naar harmonie, succes en geluk.

 


De vijf elementen van Chi

De vijf elementen kunnen in feite gezien worden als een verfijning van het principe van Yin en Yang. Elk van de vijf elementen behoort toe aan een bepaald type van "Chi-energie". De juiste gedachte achter de vijf elementen is moeilijk uit te leggen, omdat er, net als voor Yin en Yang, niet één, maar vele gedachten achter deze vijf elementen schuil gaan. Het best zijn ze nog te vergelijken met de seizoenen ( waarbij de herfst wordt opgedeeld in twee seizoenen ): voorjaar, zomer, vroege herfst, late herfst en winter. Maar ze worden ook vergeleken met het tijdstip op de dag, of de richting van de zon ( opgaand, van Oost naar Zuid, dalend, ondergaand en nacht). Het beste gevoel voor de elementen krijgt u inderdaad door aan de warmte van de zon te denken ( of dit nu op het tijdstip van de dag is, of de plaats in het seizoen ).

Hier volgt een korte opsomming van de vijf elementen :

 

  • Hout : de opwaartse energie van de zon in de vroege ochtend, het ontluikende blad in het voorjaar.
  • Vuur : de zomer, het midden van de dag, waarop de zon op zijn hoogst is en van Oost naar Zuid beweegt.
  • Aarde : de vroege herfst, een dalende zon die aarde-energie naar de woning straalt.   
  • Metaal : de late herfst, de ondergaande zon die de aarde verwarmt en energie opslaat.
  • Water : de winter of de nacht. Hoewel alles in rust lijkt vindt er ook hier een stroming van energie plaats.

 

De productieve cyclus verloopt als volgt: het Water voedt de planten en de bomen en produceert op die manier Hout, Hout maakt Vuur om het vervolgens te verbranden tot as om op die manier dan weer Aarde te vormen. Aarde is de bron van Metaal. Metaal kan worden gecondenseerd tot water of het kan ook worden gesmolten tot vloeibaar materiaal oftewel Water. Daarom wordt dit alles de productieve cyclus genoemd.  

Als er een productieve cyclus bestaat, dan bestaat er natuurlijk ook een destructieve cyclus . Die destructieve cyclus is de oorzaak van tal van slechte gebeurtenissen en rampen. Dit is veelal het resultaat van een onevenwicht of een storing  van de natuurlijke wet. Ga zelf maar na ! : Water dooft Vuur, Vuur smelt Metaal, Metaal hakt Hout, Hout ( via de wortels van de planten) overwoekert de Aarde en het Water wordt door de Aarde geabsorbeerd.  

In bepaalde gevallen zal men adviseren om op een bepaalde plaats gebruik te maken van een neutraliserend element . Op die manier wordt getracht om de schadelijke effecten uit de weg te gaan.

Ook gebouwen kunnen onder één van de Vijf Elementen worden gerangschikt.

Dit is ook het geval voor waterbronnen:

                       water            aarde           vuur                  hout                metaal     

     

Neutraliserende Elementen

 

Neutraliseren of juist gaan versterken ?

Om het vervolgens allemaal nog wat ingewikkelder te maken kunnen de vijf elementen elkaar onderling ook nog gaan versterken of verzwakken. In de Feng Shui wordt er van de vele verschijningsvormen van de vijf elementen, met hun respectievelijke versterkende of verzwakkende werking, op de positieve of negatieve Chi, juist dankbaar gebruik gemaakt. De sleutel van Feng Shui draait veelvuldig om het begrijpen van de 5 Elementen. Een Feng Shui beoefenaar moet daarom de 5 elementen begrijpen, analyseren en vervolgens interpreteren hoe de productieve cyclus en de negatieve cyclus werkt. Het is daarom zeker niet ongewoon als een Feng Shui-beoefenaar bvb. planten in het Noorden te plaatst (Water element) en warme gordijnen in het Zuiden (Vuur element). Hij doet dat juist om die plaatsen nog te versterken.

Als een element bedreigd wordt door een ander element ( bvb. : Water vernietigt Vuur; Vuur smelt Metaal; Metaal hakt in Hout; Hout (wortels van planten) doordringt de Aarde; en Water wordt geabsorbeerd door Aarde). In deze situatie, zullen Feng Shui-experts adviseren om een neutraliserende element te plaatsen om aldusdanig deze negatieve effecten te vermijden of verzachten.

 

Stap 1: Tracht de bedreigende of dominerende invloed van een element te lokaliseren :

De Locatie

De Bedreiging van

Neutraliserende Element

Water

Aarde

Hout of Metaal

Aarde

Hout

Metaal of Vuur

Hout

Metaal

Vuur of Water

Vuur

Water

Aarde of Hout

Metaal

Vuur

Water of Aarde

 

Stap 2: Een oplossing vinden door gebruik te maken van het Neutraliserende Element  

Element

Omschrijving

Water

Stoffen in blauw, grijs, zwart leder en blauwe schilderijen ( bvb. afbeeldingen v/d zee ), een aquarium met vissen

Aarde

planten, een terrarium of gele stoffen of verf en gele schilderijen

Hout

planten, houten meubels en houten attributen.

Vuur

meer warme kleuren, verlichting en verwarming

Metaal

Metalen voorwerpen van chrome, roestvrij staal, decoratief brons- en zilverwerk enz...Feng Shui-specialiste 'Mevrouw Claire' kan buigen op een jarenlange zelfstudie aangevuld met heel wat Chinese contacten. Zij wil deze kennis ook met anderen delen. Regelmatig organiseert zij bij haar te Mol (B) dan ook cursussen en workshops aangaande de Feng Shui. Over deze materie kan men haar natuurlijk ook nog altijd raadplegen op één van de PARANORMICA-beurzen.
0903/ 46.480 ( € 1,12 /per min.)

( druk de rechtstreekse box nr. 1-9-0-4 )

0906/ 46.48.000 ( € 0,80 /per min.)

( druk de rechtstreekse box nr. 1-9-0-4 )info@paranormica.be