Make your own free website on Tripod.com

Vragen aan de
Tarotiste / KaartlegsterEnkele veel gestelde vragen aan mevr.Claire :


KAN MEN ECHT DE TOEKOMST LEZEN IN DE TAROTKAARTEN?

De Tarot is tot op heden één van de meest verspreide en één van de oudste middelen om de toekomst te lezen in de kaarten.MAAR HOE IS HET MOGELIJK DAT ENKELE KAARTEN GETROKKEN UIT EEN KAARTSPEL DOOR IEMAND DIE MEN DAARVOOR NOG NOOIT ONTMOET HEEFT UW TOEKOMST KUNNEN ONTSLUIEREN ?

Er zijn verschillende theorieën,aldus mevr.Claire,persoonlijk denk ik dat het beeld van de kaart,onbewust getrokken door de consultant,fungeert als inspirerend symbool.WAAROM DIE KAART EN NIET EEN ANDERE ?

Wel,op dat moment is er een samenloop van omstandigheden waardoor die kaart een veruiterlijking is van wat er zich afspeelt in het leven van de consultant en dat op een levensgebied waar hij mee geconfronteerd wordt.Ik laat de persoon zelf de kaart of kaarten trekken.
Op een rustige en ontspannen manier schudt hij de kaarten en legt achtereenvolgens een kaart op elke situatie die hij wil verkennen naar de toekomst toe.WAT ZIET U OP HET OGENBLIK DAT U DE KAARTEN OMDRAAIT ?

Elke kaart heeft iets magisch en spreekt tot de kaartlegger door haar symbolen uitgedrukto.a in beeld,kleuren en getalwaarde.Het is belangrijk rekening te houden met de plaats van de kaart in de gehele legging en natuurlijk met de omliggende kaarten.Daarna komt de interpretatie.Deze hangt af van de kennis,de ervaring,de gevoeligheid en de intuïtie van de Tarotlegger.Zeer belangrijk zijn mensenkennis en psychologische aanpak.De kaartlegger is totaal ontspannen en laat de symbolen van de kaarten tot zich spreken.KAN IEDEREEN LEREN KAARTLEGGEN ?

Technisch gezien wel.Iedereen kan de betekenis van de kaarten leren.Maar er is een groot verschil tussen een technisch geschoolde en een goede kaartlegger.Deze laatste komt in contact met de persoon voor zich.Er is een soort feeling,een band die beiden op dat ogenblik met elkaar verbindt.Uit een onuitputtelijke bron van mogelijkheden komen die gedachten naar boven die op dat ogenblik de situatie omschrijven en de evolutie naar de toekomst bepalen.Dit is enkel mogelijk na vele jaren studie en ervaring !WAT VERWACHT MEN EIGENLIJK VAN EEN TAROTLEGGER ?

Normaal komt men om raad te vragen,om als het ware een lichtpunt te zien in een moeilijke situatie.Weinigen komen alleen maar uit curiositeit alhoewel dit meer voorvalt op een paranormale beurs : "kijk eens wat er in mijn toekomst ligt" Bij deze vraag leg ik de kaarten zo dat ik een algemeen beeld krijg van de belangrijkste levensvlakken voor de e.k. 12 maanden.Daarna wordt er dieper ingegaan op elk probleem afzonderlijk.Telkens met een aangepaste legging.
Eigenlijk is toekomstkijken in de enge betekenis van het woord niet de echte taak van een goede kaartlegger ! Men kan zijn toekomst in handen nemen,zelf bijsturen,desnoods een andere richting inslaan door rekening te houden met het advies dat een ervaren kaartlegger u zal geven.
Er zijn geen slechte kaarten,er zijn moeilijke situaties die inzicht vragen en keuzes vereisen naar de toekomst toe.Zeer waardevol is een goed gesprek !KAN MEN DE TIJD BEPALEN IN DE KAARTEN ?

Ik stel me in op een jaarlegging,maar men kan elke tijd instellen die men wenst.Dit hangt af van de vraagstelling.WAT VINDT U BIJZONDER MOEILIJK ?

Wanneer men mij vragen stelt over de gezondheid.Nooit mogen wij iemand de hoop ontnemen of terroriseren met doemvoorspellingen Ik raad de mensen aan een geneesheer te raadplegen.Goede raad in verband met gezonde leefwijze kan men natuurlijk altijd geven.IS ER EEN SPECIALE DAG OM TE KAARTEN TE LEGGEN ?
MOET MEN MET DE LINKERHAND DE KAARTEN TREKKEN ?
MAG MEN DE ARMEN OF BENEN KRUISEN ?

Deze richtlijnen komt men nogal eens tegen in oude waarzeggersboeken.Ikzelf ben van mening, dat elke kaartlegger zelf intuïtief aanvoelt wat hem of haar het beste ligt. Armen en benen kruisen liever niet,en dit om de energie vrij te kunnen laten stromen.
Ik steek dan graag een kaars aan als symbool van zuiver inzicht en brandt een stokje wierook om de ruimte te zuiveren.WAT IK ZOU ANTWOORDEN AAN EEN SCEPTICUS ?

Eigenlijk niets.Iedereen is vrij te geloven of niet.Het gebeurt zelfs regelmatig dat iemand "met open mond" mij aankijkt en zegt "hoe kan u dat nu weten"...ja, wat moet ik dan antwoorden ?


De TAROT is en blijft een magisch kaartenspel...0903/ 46.480 ( € 1,12 /per min.)

( druk de rechtstreekse box nr. 1-9-0-4 )

0906/ 46.48.000 ( € 0,80 /per min.)

( druk de rechtstreekse box nr. 1-9-0-4 )
http://www.paranormica.be
info@paranormica.be